Спочатку Рим Сирія, потім —

12:05 2015-10-23 13

Рейтинг 1/5, всего 1 голосов

Коли Леонард Коен співає First we take Manhatten, then we take Berlin, ми розуміємо, щовін незбирається робити ніодного, нідругого. Він просто так жартує. Боза ним, навідміну від арабських терористів, стоїть культура Христа, Фройда таЕйнштейна.
Цього тижня моя дружина полетіла надва дні доВідня, наробочу зустріч своєї комісії, іямусив прочитати замість неї лекцію про етрусків. Для мене це непроблема. Зпідліткового віку етруски це моє хобі, іяготовий розказувати про них годинами. Перед лекцією вирішив, однак, пошукати вінтернеті чогось такого, щопомоглоби втримати увагу студентів.
100-відсотково надійний спосіб це жартувати. Умолодості мені розповідали про одного видатного професора, який завжди мав кілька заготовлених анекдотів, інаполях своїх лекцій увідповідних місцях ставив примітки: жарт № 1, жарт № 2 тощо.
На тему етрусків язнаю тільки один жарт, що»этруски это русские». Первісно це був нежарт, аціла теорія, яку вигадав уХІХстолітті предводитель московського дворянства, аводночас історик-дилетант Олександр Чертков. Ясобі наївно думав, щоця теорія давно спочила вмирі. Великеж було моє здивування, коли Google назапит «Этруски это русские» подав купу свіжих матеріалів, включно зфільмом під такою назвою.
Не всі ці лінки єпосиланнями намаргінальні сайти, створені для «городских умалишенных». П’ятим уґуґлівському списку стоїть «Эхо Москвы». Літом 2014-го воно розмістило інтерв’ю зГлібом Носовським, кандидатом фізико-математичних наук ізМосковського університету. Він працює впарі закадеміком Анатолієм Фоменком. Останній, користуючись математичною статистикою, довгі роки веде проект «Нова хронологія». Головні його тези: писемна історія людства коротша, ніж ми собі уявляємо; більшість подій Античності йСередньовіччя неіснувало, їх вигадали пізніші історики.
Етрускам Фоменко йНосовський присвятили величезний розділ увиданій 2010 року книжці «Славянское завоевание мира». Про нього йшлося івінтерв’ю на»Эхо Москвы». Неможу втриматися, щоб непроцитувати окремі аргументи Носовського. Напис настатуетці етруського хлопчика зкачкою він читає кирилицею: «Белого гуся ветер нагнал; вольно отдался Алпану; Пеняйте! Голый Гета туда нес, толька надеясь». Напис наіншій хлоп’ячій статуетці вйого версії звучить «Волю даю; может быть что-нибудь милый чает».
Ці прочитання Носовського перекочували наінші російські сайти. Там вони сусідують ізматеріалами, які доводять, що: російські кокошники подібні доголовних уборів етруських матрон; справжня назва Перуджі По-руссія, аримських царів-етрусків Тарквінії Тархуни; наодному етруському дзеркалі прочитується слово Москва, наіншому Рим іРусь. Тільки щоРусь стоїть вище Риму, аце доказує, щоРим збудували «руси» (про те, щоті «руси» були латентними гомосексуалістами яквипливає знаписів наетруських дзеркалах ці сайти мовчать).
Більшість цитованих матеріалів недавні. Із38700 лінків чверть припадає наостанні 12 місяців. Незнаю, щоце відображає: зростання російського патріотичного захоплення етрусками, ачипросто збільшення інформаційної лавини? Але щоросійськість етрусків стає гарячою темою, говорить сам Носовський. Недавно нанього іФоменка подала заяву вполіцію «некая женщина изРостова-на-Дону», яка відкрила, що»этрусские это русские», ананеї усвоїх працях непосилаються, бохочуть присвоїти собі їївідкриття.
Читаю всі ці матеріали вконтексті недавньої заяви директора російського Центру вивчення країн Близького Сходу іЦентральної Азії (тобто теж ученого!) Семена Багдасарова. Він сказав, щоСирія це теж наша земля, бозвідти прийшло православ’я. Відповідно, начитавшись російського інтернету, ятепер ставлю собі цілком логічне запитання: якщо «этруски тоже русские», точи ненастав Путіну час бомбити Рим?
Путінже неКоен. Він жартів нерозуміє. Іколи йому вітер вкотре нажене «белого гуся», заним небуде нете щоХриста, анавіть Фройда зЕйнштейном